การศึกษา

‘เอนก’ เผยในหลวงทรงให้ความสำคัญกับราชภัฏ ผลิตบัณฑิตได้ปีละกว่า 40 – 50% ของประเทศ

พระราชทานปริญญา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มรภ.เขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560-2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 กันยายน ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มรภ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จาก มรภ.เขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน กว่า 50,000 คน

พระราชทานปริญญา

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมรภ. ภาคกลาง เสร็จสิ้นลงด้วยดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานติดต่อกันถึง 13 วัน โดยมีตน และปลัด อว. เฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ และช่วยอำนวยการอยู่ตลอดทุกวัน ขอขอบคุณ มรภ.เขตภาคกลางที่ร่วมมือร่วมใจทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับ มรภ.ทั่วประเทศ ที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตได้ถึง 40-50% ของบัณฑิตทั้งประเทศในแต่ละปี ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการอว. ตระหนักถึงความสำคัญของ มรภ. เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นกลไกหลักของการพัฒนาท้องที่และท้องถิ่น ขอให้กำลังใจ มรภ.ทั่วประเทศในการทำงานเพื่อประเทศชาติและเพื่อสังคมไทยต่อไป” นายเอนกกล่

Tagged